Giá trị tuyệt đối của một số | toán lớp 6

Giá trị tuyệt đối của một số chỉ là một số không âm mà thôi  ( lớn hơn 0 hoặc bằng không ) thôi chứ chẳng có gì khó khăn như do học sinh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của giá trị tuyệt đó nên khó giải được những bài toán về giá trị tuyệt đó ....
Như khi giải bài toán về giá trị tuyệt đối chứa tham số thì bạn nên biết khi chưa xác định được giá trị là âm hay dương hay bằng không thì bạn sẽ có hai giá trị nhé
hãy xem đi để hiểu rõ hơn nhé cám ơn nhiều lắm
facebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/