dau hieu nhan biet chia het cho 9

Có những con số quá lớn vừa quá những con số trong phép nhân 9 cho 1 cho 2 cho 3 cho 4 ... cho đến 10 bạn sẽ không thể nào biết nó chia hết cho 9 hay không nếu bạn không có máy tính hoặc bạn có thể dùng nháp nhưng rất lâu để giải bài toán đó , hãy dùng dấu hiệu nhận biết chia hết cho 9 này để bạn có thể giải nhé

xem nhéfacebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/