Công thức tính diện tích tam giác tổng quát

bạn đang đợi gì nữa mà không học công thức tính diện tích tổng quát từ công thức tính diện tích của một tam giác bình thường bạn sẽ có thể tìm ra cho mình những công thức tính diện tích của tam giác cân , tam gia điều , tam giác vuông, tam giác nữa đều ,...
xem rồi sẽ biết nhé



facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/