công thức tính diện tích tam giác vuông

Bạn sẽ thuộc nhanh công thức tính diện tích tam giác vuông khi bạn giải nhiều bài tập , hồi xưa tui không học lý thuyết nhiều vì tui chỉ biết giải bài tập và mỗi lần giải điều viết công thức và đọc công thức , chứ không viết công thức chay chút nào cả

xem nhéfacebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/