Công thức tính diện tích tam giác đều

Mọi công thức điều được sinh ra từ cái có trước , dùng cái trước chứng minh cái sau , và để học thuộc nói mà thôi , chỉ cần bạn hiểu cái cốt của câu chuyện thì bạn sẽ học thuộc hay nhớ mà không cần nhớ nhiều ... để có công thức tính diện tích tam giác đều bạn chỉ cần nhớ đến tính chất tam giác đều
tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau , ba góc bằng nhau ( = 60 độ )
từ đó bạn sẽ có công thức tính diện tích tam giác đều

xem nhé

facebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/