Tìm ước số của một số có dạng lũy thừa ( mũ ) toán lớp 6 | tìm ước

  • một số có dạng mũ ( dạng lũy thừa ) theo các bạn thì nên tìm bằng cách nào là nhanh nhất , bằng phép chia cho 1 , chia cho 2 ,.... đến chia cho chính số cần tìm ước
  • hay dùng cách hai , lấy số cần chia hai rồi chia số đó cho 1 , cho 2 ,.... đến chính số vừa mới chia hai ( bước đầu ) rồi ghi thêm chính số đó .
  • hay dùng phương pháp dùng tập hợp con của chính số đó,... thật khó hiểu đúng không ạ , hãy xem clip cho nhanh và dễ hiểu để có thể giải các bài tập về ước số nhé
cách tìm ước và bội
https://goo.gl/dgZvCg
cách tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số
https://goo.gl/NDuxn1
cách tìm bội chung nhỏ nhất
https://goo.gl/2YUHGV
cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số
https://goo.gl/2DmRxk
cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp đệ quy
https://goo.gl/1TWuJ9
cách tìm ước số của một số nguyên
https://goo.gl/1CEUH5
cách tìm ước số của một số nguyên bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố
https://goo.gl/zEJjup
xem nhanh