Toán thực tế lớp 9 tính tiền taxi

Bài 4 giá tiền taxi

  • Để tính tiền cho khách hai hãng xe taxi đưa ra bảng giá như sau 
  • Hãng taxi A đưa ra giá cước là : cứ 10 nghìn đồng / 1 km và phụ thu thêm 15 nghìn , còn hãng Taxi B đưa ra giá cước là 12 ngìn đồng/ 1 km
  1. a . viết công thức và vẽ biểu đồ về giá cước của hai hãng taxi trên
  2. c. Hãy phân tích xem khi nào thì giá tiền của hai hãng xe bằng nhau và nên chọn loại nào thì thích hợp với quảng đường đi nào ?
toán thực tế lớp 6
toán thực tế lớp 7
toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 9
toán thực tế lớp 10
toán thực tế lớp 11
xem