Toán thực tế lớp 9 tính quảng đường tính từ điểm đầu đến điểm đích của con robot

Đề toán thực tế là đề toán giúp cho các bạn có thể áp dụng từng những công thức khô khăn để có thể ứng dụng những công thức đó vào đời sống để có thể có những cái nhìn toán học khác hơn và toàn diện hơn về toán ứng dụng

đề toán thực tế lớp 9 về robot
một con robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 90 độ sang trái hoặc sang phải . Robot xuất phát từ vị trí A đi thẳng 1 m , quay sang trái rồi đi thẳng 1 m đến đích tại vị trí B . Tính theo đơn vị mét khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của robot ( ghi kết quả gần đúng chính xác đến 1 chữ số thập phân )
xem bài toán thực tế lớp 9 tính độ dài điểm đầu đến điểm đích của con robot nhé