Toán thực tế lớp 9 tính trung bình dân số

đề cũ Bài 1: Sau hai năm số dân của một thành phố tăng từ 2000000 người lên 2020050 người.
Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?
Đề mới Sau hai năm số dân của một thành phố tăng từ 2000000 người lên 2020050 người.
Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm? ( tính từ thời điểm tăng dân số , biết trong hai năm dân số tăng như nhau )
có ý kiến thì cứ cầm ment nhé
bài toán thực tế làm thêm
toán thực tế lớp 9 tính tiền điện
toán thực tế lớp 9 tính tiền taxi