Toán thực tế lớp 9 | quy về phương trình bậc hai một ẩn

Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị , nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị . Kết quả của bạn Quân là 120 . Hỏi nếu làm đúng đầu bài đã cho thì kết quả phải là bao nhiêu ?
Toán quay về phương trình bậc hai một ẩn là một dạng bài tập toán thường gặp ở lớp 9 nên các bạn cần hiểu rõ cách làm  , cũng nhưng cách hiểu đề để giúp cho bạn giải được các bạn toán thực tế nhanh và đúng với đề bài cho nhé
xem để hiểu chút cho vui 
Bài xem thêm nhé
toán thực tế lớp 9 tính tiền taxi
toán thực tế lớp 9 tính tiền điện
toán thực tế
bài toán thực tế