Bài tập toán thực tế tuyển sinh lớp 10 năm 2018 ( bài 1 )

  • Bạn đang cố gắng tìm kiếm những bài tập thực tế để dành cho kì thi tuyển sinh lớp 10 môn toán , hãy theo dõi để có những cập nhật mới nhất về các bài toán thực tế tuyển sinh lớp 10 năm 2018 nhé
BÀI 1 một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hoàn đảo. Hoàn đảo cách bờ biển 6 km . Giá để xây đường ống trên bờ là 50.000 USD mỗi km , và 130.000 USD mỗi km để xây dưới nước . B’ là điểm trên bờ biển sao cho BB’ vuông góc với bờ biển . Khoảng cách từ A đến B’ là 9 km . Vị trí C trên đoạn AB’ sao cho khi nối ống theo ACB thì số tiền ít nhất . Khi đó C cách A một đoạn bằng ?
Bài tập toán thực tế tuyển sinh lớp 10 năm 2018 ( bài 1 )
Bài tập toán thực tế tuyển sinh lớp 10 năm 2018 ( bài 1 )
Theo dõi facebook để được cập nhật các dạng bài tập thực tế tuyển sinh toán lớp 10 năm 2018
https://goo.gl/Wrcsfz
Theo dọi youtube để có cách giải các bài tập toán thực tế nhé
https://goo.gl/9B1TAk