Bài tập thực tế tuyển sinh môn toán lớp 10 | dạng bài tập về quảng đường | bài 2

  • cập nhật 24h/24h bạn sẽ có những bài tập toán tuyển sinh môn toán thực tế nhất để cho bạn có những cách hiểu về đề toán và cách giải quyết bài toán 
Bài tập thực tế tuyển sinh môn toán lớp 10 | dạng bài tập về quảng đường | bài 2
Bài tập thực tế tuyển sinh môn toán lớp 10 | dạng bài tập về quảng đường | bài 2
BÀI 2 một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ biển AB = 5 km . Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7 km . Người canh hải đăng có thể chèo đò từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4 km / h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/h . Vị trí của M cách B một khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất
theo dõi 
facebook : https://goo.gl/Wrcsfz
youtube : https://goo.gl/9B1TAk