Tìm GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT của biểu thức đại số bằng hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8

Tìm GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT của biểu thức đại số bằng hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 | HỎI ĐÁP TOÁN LỚP 9
cám ơn đã theo dõi 
giá trị nhỏ nhất
giá trị nhỏ nhất của biểu thức
giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa căn
giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối
giá trị nhỏ nhất của hàm số
giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác
giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên r
giá trị nhỏ nhất của phương trình bậc 2
giá trị nhỏ nhất của số phức
giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất
giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số
giá trị nhỏ nhất là gì
giá trị nhỏ nhất lớn nhất
giá trị nhỏ nhất lớn nhất của hàm số
giá trị nhỏ nhất lớn nhất của số phức
giá trị nhỏ nhất lớp 8
giá trị nhỏ nhất lớp 9
giá trị nhỏ nhất số phức
giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số