căn bậc hai của 16 | CĂN BẬC HAI SỐ HỌC

căn bậc hai của 16 | CĂN BẬC HAI SỐ HỌC | HỎI ĐÁP TOÁN LỚP 9 | dạy toán lớp 8 trực tuyến tại nhà
CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI KÊNH 
http://www.giasuonline.net/
căn bậc 2 của 16
căn bậc 2 của 169
căn bậc hai của 16