biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai lớp 9 | ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN BẬC HAI