Đề thi tuyển sinh toán lớp 10 năm 2016 Lạng Sơn

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20 tháng 6 năm 2015
Câu 1( 3,5 điểm)
1.Tính giá trị các biểu thức: A = ( √2 – 4 ) – (√2 – 2 ); B = √25 + √16; C = de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
2. Rút gọn biểu thức:   de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
3. Giải hệ phương trình: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
Câu 2( 1 điểm)
  1. Vẽ đồ thị các hàm số y = x2 và y = 3x – 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
  2. Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thì đó.
Câu 3( 1,5 điểm)
Cho phương trình: x2 + x + m – 2 = 0 (1)
  1. Giải phương trình (1) với m = 0.
  2. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn x12 + x22 – 3x1x2 < 1.
Câu 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O và có 3 góc nhọn. Kẻ các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
  1. Chứng minh rằng: các tứ giác AEHF và BFEC nội tiếp đường tròn.
  2. Cho S là trung điểm của AH. Chứng minh rằng góc ESF bằng góc BOC và hai tam giác ESF; BOC đồng dạng.
  3. Kẻ OM vuông góc với BC tại M. chứng minh: SM vuông góc với EF.
Câu 5 (0,5 điểm) Cho x và y là 2 số thực dương thỏa mãn: 2x + 3y = 5
Chứng minh rằng: . de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016