Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ quận 1 dạy cấp 1

Lớp dạy: Lớp 1. 
Môn dạy: Toán. Tiếng việt. 
Địa chỉ: Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh 
Local: Hồ Chí Minh Detail: Quận 1
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian dạy: T3,T5 từ 18h30
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên chữ đẹp
Người học: Nữ, học Khá
Liên hệ: 0974 502 420