Lớp mới cần gia sư giáo viên tại Hà Nội

Lớp dạy: Lớp 6. 
Môn dạy: Văn. 
Địa chỉ: Phố Mai Dịch 
Local: Hà Nội Detail: Q.Cầu Giấy
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần
Thời gian dạy: CN từ 19h-20h30
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên đứng lớp
Người học: Nữ, học Trung bình
Liên hệ: 0974 502 420