Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ cấp 1 Thủ Đức

Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ cấp 1 Thủ Đức Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ cấp 1 Thủ Đức
Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ cấp 1 Thủ Đức
Lớp dạy: Lớp 4. 
Môn dạy: Toán. Tiếng việt. 
Địa chỉ: Hiệp Bình Chánh 
Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh  
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2,T4,T6 từ 18h30 -20h30
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên 
Liên hệ: 0974 502 420