Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ trường công cấp 1 Hà Nội

Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ trường công cấp 1 Hà Nội
Lớp mới cần gia sư sinh viên nữ trường công cấp 1 Hà Nội
Lớp dạy: Lớp 1. 
Môn dạy: Toán. Tiếng việt. 
Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh- P. Tương Mai 
Q.Hoàng Mai - Hà Nội  
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chọn từ T2-6, từ 19h-21h
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên trường công
Liên hệ: 0974 502 420