Công thức tính thể tích hình lăng trụ tam giác

Công thức tính thể tính hình lăng kính tam giác :

  • D : diện tích tam giác mặt đáy
  • h : chiều cao của hình lăng kính tam giác
  • V : thể tích hình lăng kính tam giác

Công thức tính thể tích hình lăng trụ tam giác Công thức tính thể tích hình lăng trụ tam giác
Công thức tính thể tích hình lăng trụ tam giác