Công thức tính thể tích hình cụt của hình nón tròn đứng

Công thức tính thể tích hình cụt của hình nón tròn đứng

Công thức tính thể tích hình cụt của hình nón tròn đứng
Công thức tính thể tích hình cụt của hình nón tròn đứng
A : diện tích mặt hình nón cụt
h : Chiều cao hình nón cụt
V ; Thể tích hình nón cụt
r : Bán kính mặt đáy tròn bé
R : bán kính mặt đáy tròn lớn 
S : chiều dài mặt, nói từ một điểm trên mặt tròn đáy bé đến một điểm mặt tròn đáy lớn