Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )

Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )

  • Lần đầu tiên bộ giáo dục chọn hình thức thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia môn toán bằng trắc nghiệm.
Hình ảnh minh họa đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm:
Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )

Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )

Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )

Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )

Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )Đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm ( minh họa )