Công thức tính thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ :

Công thức tính thể tích hình trụ Công thức tính thể tích hình trụ
Công thức tính thể tích hình trụ
V : Thể tích hình trụ
A : Diện tích mặt ngoài hình trụ
r : Bán kính đường tròn mặt đáy
h : Chiều cao hình trụ