Công thức tính thể tích hình nón

Công thức tính thể tích hình nón 

Công thức tính thể tích hình nón  Công thức tính thể tích hình nón
V : Thể tích hình nón 
h : Chiều cao hình nón 
r : bán kính hình tròn mặt nón 
s : chiều dài hình nón nối từ đỉnh của hình nón với mặt đáy .
A : Diện tích mặt ngoài hình nón