Các công thức tính diện tích tam giác thường gặp

Cho tam giác ABC với AB = c, BC = a, CA = b. Kí hiệu ha, hb và hc  lần lượt là các đường cao vẽ từ A, B và C.

       Gọi R và r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và 5   là nửa chu vi tam giác đó.

Diện tích S của tam giác ABC được tính theo một trong các công thức sau :


Bài tập :
Cho tam giác ABC nhọn,đường cao AH.Gọi MN lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC
a) Chứng minh : AM.AB=AN.AC
b) Chứng minh rằng : Diện tích tam giác AMN trên diện tích tam giác ABC = sin^2 góc B x sin^2 C
Bạn nào giải đuowjc nào ... hãy thử tài cùng ....
Tìm kiếm google :

  • các công thức tính diện tích tam giác thường 
  • các công thức tính diện tích tam giác 
  • công thức tính diện tích tam giác 
  • những công thức tính diện tích tam  giác