Phương pháp tính tích phân chứa trị tuyệt đối

  • Phải nói nền móng tri thức được tạo dựng dựa trên những gì đang có và khả năng cầu tiến , một ý chí làm được những gì mình muốn .
  • Để có điều đó bạn phải tập cho mình chấp nhận những kiến thức đã được mọi người công nhận . Bạn nhớ một điều , số đông luôn đúng, nhưng để làm điều ngược lại bạn phải là người thắng thế trong xã hội này .
Phương pháp tính tích phân chứa trị tuyệt đối :
  • Khi gặp tích phân f(x) chứa trị tuyệt đối thì bạn làm như sau :
Phương pháp tính tích phân chứa trị tuyệt đối
Phương pháp tính tích phân chứa trị tuyệt đối
  1. Xét đấu f(x) để làm mất dấu trị tuyệt đối
  2. Sử dụng tính chất 5
Phương pháp tính tích phân chứa trị tuyệt đối
Tính chất tích phân 
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
  1. Gmail : ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
  2. Pass : Webit28031989
  • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn