Các tính độ dài các cạnh và tỉ số lượng giác của tam giác vuông

  • Bạn cần có sự hỗ trợ những kiến thức về cách tính độ dài các cạnh và tính góc, tính độ dài các cạnh theo góc của tam giác vuông .
Các tính độ dài các cạnh và tỉ số lượng giác của tam giác vuông
Các tính độ dài các cạnh và tỉ số lượng giác của tam giác vuông 

Kiến thức :
1 .Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ
Xét tam giác ABC
Ta có :
  • góc A + góc B+ góc C = 180 độ
2. Định lý pitago trong tam giác vuông :
Xét tam giác ABC vuông tại A
Ta có :
  • AB bình + AC bình = BC bình
Các công thức liên quan đến sin , cos , tan , cot trong tam giác vuông
Với câu thần chú : sin đi học , cos khóc hoài , tan đừng khóc , cot kẹo đây .
  • sin =đối /kề  , cos =kề/ huyền , tan = đối /kè cot kề/đối
Cạnh kề là gì : là cạnh hợp bởi hai cạnh của góc đang xét , bỏ đi cạnh huyền .
Lưu ý :
  • Cạnh huyền là cạnh đối diện cũa góc 90 độ
Bài tập củng cố kiến thức :
  • cho tam giác ABC vuông , góc A bằng 90 độ , BC bằng  72 cm , góc B bằng 58 độ . Tính các cạnh và góc của tam giác ABC