Sự tương giao của hai hàm số

  • Sự tương giao của hai hàm số rất thường gặp ở chương trình toán lớp 12 , trong các bài kiểm tra về khảo sát sự biến thiên của hàm số . 
Các bước để có sự tương giao của hai hàm số :
  • Cho hai hàm số f(x) và g(x)
B1 :Phường trình hoành độ giao điểm của hai hàm số đã cho : f(x)=g(x) (*)
B2 : Tìm số nghiệm của (*) ( số nghiệm của phương trình (*) chính là số giao điểm của f(x) và g(x) )
Trong chương trình lớp 12 : 
  • Thì phương trình (*) sẽ có thể là : Phương trình bậc hai hoặc phương trình bậc 3
 Nếu phương trình bậc hai :
   Thì bạn làm gì ?
Nếu phương trình bậc ba :
   Thì bạn giải làm sao ?
  • Bạn hãy xem hình để có kiến thức tổng quát về cách giải khi gặp phương trình bậc hai, hay bậc 3 nhé .
Các dạng bài tập thường gặp :
  1. Tìm giao điểm của hàm f(x) và g(x)
  2. Dựa vào đồ thị C(x) :y=f(x) , biện luận m để tìm số nghiệm của phương trình g(x)=0