Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số


Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Bước 1 : TXD : D= 
Bước 2: Tính đạo hàm cấp 1 : y’=
 • Cho y’=0 giải tìm nghiệm
Bước 3: Lập bảng biến thiên và ghi kết quả
Lưu ý :
 • Hàm hu tỉ :Tìm tim cn ( TCĐ và TCN )
 • Hàm đa thc :Tính gii hạn
Bước 4: 
 • Tìm khoảng đng biến, nghịch biến
 • Tìm cc tr ( c c đ ại , c c ti u )
Bước 5 : Tìm những điểm đặc biệt để vẽ đồ thị
 • x=0 => y= ?
 • = >Giao điểm của đồ thị với Oy
 • y=0 => x=?
 • = > Giao điểm của đồ thị với Ox
Bước 6 : Vẽ đồ thị
Lưu ý :
Khi tiến thành vẽ đ thị hàm số ta thực hiện các bước sau :
 • Vẽ các đường tiệm cận 
 • Vẽ các điểm cực trị
 • Vẽ các điểm đặc biệt ( giao điểm của đồ thị với Ox, Oy và những điểm mà ta cho thêm )
 • Căn cứ vào bảng biến thiên ta vẽ được đồ thị hàm số 
Ghi chú :
 • Đối với hàm bậc ba khi phương trình y'=0 vô nghiệm thì sau bước tìm giao điểm của đồ thị với Ox , Oy thì ta tính thêm đạo hàm cấp hai , cho y''=0, tìm nghiệm x= ? => y=?
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
 1. Gmail : ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
 2. Pass : Webit28031989
 • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn