Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương

Các bước khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm trùng phương 
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương
Bước 1 : TXD : D= R
Bước 2: Tính đạo hàm cấp 1 : y’=
 • Cho y’=0 giải tìm nghiệm
Tùy vào trường hợp mà đồ thị hàm số trùng phương được vẽ như thế nào ( hình phía dưới )
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương
Bước 3: Lập bảng biến thiên và ghi kết quả
Lưu ý :
 • Hàm đa thc :Tính gii hạn
Bước 4: 
 • Tìm khoảng đng biến, nghịch biến
 • Tìm cc tr ( cc đại , cc tiu )
Bước 5 : Tìm những điểm đặc biệt để vẽ đồ thị
 • x=0 => y= ?
 • = >Giao điểm của đồ thị với Oy
 • y=0 => x=?
 • = > Giao điểm của đồ thị với Ox
Bước 6 : Vẽ đồ thị
Lưu ý :
Khi tiến thành vẽ đ thị hàm số ta thực hiện các bước sau :
 • Vẽ các điểm cực trị
 • Vẽ các điểm đặc biệt ( giao điểm của đồ thị với Ox, Oy và những điểm mà ta cho thêm )
 • Căn cứ vào bảng biến thiên ta vẽ được đồ thị hàm số 
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
 1. Gmail : ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
 2. Pass : Webit28031989
 • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn