Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hửu tỉ ( hàm nhất biến )

Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hữu tỉ ( hàm số nhất biến )
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hửu tỉ ( hàm nhất biến )
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hửu tỉ ( hàm nhất biến )
Bước 1 : TXD : D= 
Bước 2: Tính đạo hàm cấp 1 : y’=
Khẳng định hàm số đồng biến hay nghịch biến
Bước 3: Lập bảng biến thiên và ghi kết quả
Lưu ý :
 • Hàm hu tỉ :Tìm tim cn ( TCĐ và TCN )
Bước 4 : Tìm những điểm đặc biệt để vẽ đồ thị
 • x=0 => y= ?
 • = >Giao điểm của đồ thị với Oy
 • y=0 => x=?
 • = > Giao điểm của đồ thị với Ox
Bước 5 : Vẽ đồ thị
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hửu tỉ ( hàm nhất biến )
Các dạng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hửu tỉ ( hàm nhất biến )
Lưu ý :
Khi tiến thành vẽ đ thị hàm số ta thực hiện các bước sau :
 • Vẽ các đường tiệm cận 
 • Vẽ các điểm đặc biệt ( giao điểm của đồ thị với Ox, Oy và những điểm mà ta cho thêm )
 • Căn cứ vào bảng biến thiên ta vẽ được đồ thị hàm số 
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
 1. Gmail : ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
 2. Pass : Webit28031989
 • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn