Chuyên đề số phức luyện thi đại học

Kiến thức về số phức bạn cần biết trước khi bắt tay vào luyện thi đại học chuyên đề số phức .

Chuyên đề số phức luyện thi đại học  chuyên đề số phức so phuc ôn thi đại học
Các phép toán trên số phức cần thuộc lòng để khai chuyển và biến đổi :
Chuyên đề số phức luyện thi đại học  chuyên đề số phức so phuc ôn thi đại học
Kiến thức giải bài toán phương trình bậc hai với hệ số thực ( chuyên đề số phức )
Chuyên đề số phức luyện thi đại học  chuyên đề số phức so phuc ôn thi đại học
  • Bạn cứ việc copy hình ảnh về để lưu vào trong smartphone để tổng kết kiến thức cần thiết để luyện thi đại học nhé. Chúc các bạn thành công .
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
  1. Gmail : ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
  2. Pass : Webit28031989
  • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn