Chuyên đề phương trình tiếp truyến của hàm số luyện thi đại học

  • Các bài tập về phương trình tiếp tuyến của hàm số trong đề thi đại học là một phần nhỏ của đề thi trong phần đại số nằm trong khảo sát hàm số . 
  • Các dạng bài tập về phương trình tiếp tuyến của hàm số thường gặp đó là.
  1. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số đi qua một điểm chot rước
  2. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số có hệ số góc k cho trước .
Chuyên đề phương trình tiếp truyến của hàm số luyện thi đại học
Chuyên đề phương trình tiếp truyến của hàm số luyện thi đại học 
  • Để có kỹ năng giải bài tập về phương trình tiếp tuyến bạn nên copy hình sau về máy và đọc , học kỹ các bước để giải bài tập tiếp tuyến nhé. Chúc các bạn thành công .