Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học

  • Chuyên đề đường tiệm cận chỉ được sử dụng trong vấn đề khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm nhất biến (a/b) trong đề thi đại học .
  • Chính vì vậy mà bạn cần những kiến thức cần thiết để có thể xác định được các đường tiệm cận 
  1. Tiệm cực đứng ( song song hoặc trùng với trục Oy )
  2. Tiệm cực ngang ( song song hoặc trùng với trục Ox )
Đểm tìm được đường tiệm cận đúng và nhanh bạn cần nhớ về cách tìm giới hạn của hàm số .
Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học
Kiến thức cần thiết khi gặp bài toán tím đường tiệm cận của hàm số :
Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học  Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học
Kiến thức tổng hợp :
Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học  Chuyên đề đường tiệm cận ôn thi đại học
Tìm kiếm google:
  • chuyên đề đường tiệm cận 
  • Chuyên đề công thức tiệm cậm
  • cách tìm đường tiệm cận 
  • Đường tiệm cận của hàm số