Cẩm nang giải tích phân hàm vô tỉ

  • Do trong bảng nguyên hàm không có hàm vô tỉ nên tìm nguyên hàm hàm số vô tỉ ta phải khử căn thức bằng các định hướng 
  1. Biến đổi hàm số về dạng lũy thừa phân số hàm bậc nhất của biến số
  2. Biến đổi trong căn thành lũy thừa để lấy ra khỏi căn 
  3. Nhân lượng liên hiệp để khử căn thức ở mẫu số .
Cẩm nang giải tích phân hàm vô tỉ
Cẩm nang giải tích phân hàm vô tỉ 
  • Lưu vào và đọc từ từ sẽ nhớ cách giải thôi , kha kha
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
  1. Gmail : ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
  2. Pass : Webit28031989
  • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn