Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ

Tổng kết tất cả các công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ được kết hợp với đạo hàm .

Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ  Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ
Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ 
  • Các công thức nguyên hàm cơ bản 

Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ  Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ
Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ 
Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ
Bảng công thức nguyên hàm cơ bản và đầy đủ 
  • Bạn chỉ việc copy về máy thế là bạn đã có bảng công thức nguyên hàm vừa làm bài tập nguyên mà lại có kiến thức kế bên thì khỏi sợ mở sách , hay vở
Đăng nhập bằng địa chỉ gmail để lấy ebook về nhé :
  1. Gmail: ebooktoan12.giasuonline.net@gmail.com
  2. Pass : Webit28031989
  • Cảm ơn bạn , nhớ khi đã các bạn đã download về rồi các bạn đăng xuất ra khỏi địa chỉ gmail để các bạn khác có thể đăng nhập và download nhé . Cám ơn